Bileşimi
Farmakolojik Özellikler
Kullanım Şekli
Su katkısı olarak;
Besi ve süt sığırları; Hayvan 6 ml /gün
Buzağı; Hayvan başına 1m / gün
Keçi ve Koyun; Hayvan başına 1,2 ml / gün

Bağırsakların Desteklenmesinde;
Besi ve süt sığırları; Hayvan Başına 80 ml / gün 5 güne kadar,
Buzağı; Hayvan başına 30 ml / gün 5 güne kadar
Keçi ve Koyun; Hayvan başına 40 ml / gün 5 güne kadar