Bileşimi
Kullanım Amacı
Buzağı, Kuzu ve Oğlakların vitamin, iz mineral madde yetersizliklerinin giderilmesinde, büyüme gelişme yetersizliklerinde, günlük canlı ağırlık kazancında, yemden yararlanma oranının artırılmasında ve bağırsak florasının düzenlenmesinde destek amaçlı kullanılır.
Kullanım Şekli
Veteriner Hekimler tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde Süt, Buzağı Maması, Su veya Kesif Yemine ilave edilerek. Buzağı başına günlük 10-15 gr, Kuzu ve Oğlak’lara günlük 3-7 gr, ayrıca karma yemlerin tonuna 0.5-1 kg. katılarak kullanılır.
Ürün Güvenliği Bilgileri
Buzağılarda bilinen hiçbir yan etkisi yoktur, ancak hayvanlara aşırı vitamin ve iz mineral yüklenmesine yol açabilecek doz aşımlarından sakınılması gerekir. Tarım ilaç ve gübrelerinden uzakta muhafaza ediniz Açılmış ambalajları kısa sürede kullanınız. Hedef türler haricinde kullanılması tavsiye edilmez Beklenmedik bir etki görüldüğünde Veteriner Hekiminize danışınız