Bileşimi
Bütün hayvanlarda sodyum ve magnezyum ihtiyacını karşılamak amacı ile kullanılır.
Kullanım Şekli
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; At ve Sığırlarda 10-25 gr., Koyun, Keçi, Dana ve Taylarda 2-1 Ogr., Köpeklerde 0.2-1 gr„ Kedilerde ise 0.1 -0.2 gr. kullanılır. HIZLI Etki Noktasında ise; At ve Sığırlarda 100-150 gr.. Koyun, Keçi, Dana ve Taylarda 20-80 gr„ Köpek ve Kedilerde ise 5-10 gr. olarak kullanılması tavsiye edilir.
Uyarılar
Köpeklerde bir defada bütün dozun kullanımı kusmaya neden olur. Atlarda etkisi daha çok laktatiftir. Diğer ilaçlarla her hangi bir geçimsizliğine rastlanmamıştır. Uzun süreli kullanımı vücutta sıvı ve elektrolit kaybına yol açar. Bu nedenle mümkün olduğunca fazla su ile birlikte verilmelidir. Bağrsak tıkanıklıklarında ve ishallerde kullanılmamalıdır.
Ürün Güvenliği Bilgileri
Büyük, küçükbaş, at ve kedi-köpeklerde bilinen hiçbir yan etkisi yoktur, ancak doz aşımlarından sakınılması gerekir. Tarım ilaçlarından uzakta muhafaza ediniz. Açılmış ambalajları kısa sürede kullanınız. Hedef türler haricinde kullanılması tavsiye edilmez. Kullanmadan once ürün prospektüsünu okuyunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekiminize danışınız.